ICT | MYSQL (PHPMyAdmin)

MySQL is een relationele databases (RDBMS). SQL is de taal die wordt gebruikt om een database van dit systeem op te bouwen, te bevragen en te onderhouden. MySQL werd allereerst vooral gebruikt voor internettoepassingen, meestal in combinatie met PHP. MySQL vormt de basis van vele internettoepassingen en standalone software.