Lessen

Alfa College afdeling ICT Hoogeveen gebruikt voor haar e-learning Moodle. Hierin staan de lessen, opdrachten en toetsen.

Onder Lessen staan een lesonderdelen, die in de moodle leeromgeving zijn opgenomen. Een aantal lessen maken gebruik van je eigen website. De lessen bestaan uit uitleg, voorbeelden en opdrachten.