Scrum informatie

Bekijk eerst de volgende 2 presentaties van Scrum:

  1. Scrum in minder dan 5 minuten
  2. Scrum in 12 minuten (in Dutch) – Rini van Solingen

Scrum is één van de Agile frameworks en kan worden ingezet om in teamverband op een effectieve, flexibele manier systemen te ontwikkelen.

Wat zijn de voordelen van Scrum

  • Scrum verhoogt de effectiviteit van het team.
  • Scrum biedt een optimale Return On Investment (ROI).
  • Scrum zorgt ervoor dat je iedere 2-4 weken een stuk werkende systeem kan opleveren.
  • Scrum zorgt ervoor dat je inzicht hebt in de voortgang van het project.
  • Scrum zorgt ervoor dat je enkel bouwt wat je nodig hebt.

Scrum verhoogt de effectiviteit van het team

De kern van Scrum is een multidisciplinair en zelfsturend team. Samen pakt het team het project op. Iedereen is betrokken bij het plannen, benoemen van blokkades en het verdelen van de taken. Daarbij gaat Scrum ervan uit dat de benodigde kennis in het team zelf aanwezig is.

De Product Owner maakt samen met de klant en andere stakeholders een lijst van de eisen en taken. Dit noemen we ook wel een ‘User Story’. Daarbij is het belangrijk dat de belangrijkste features als eerste geïmplementeerd worden. Deze gaan vervolgens naar het team. Het team geeft gezamenlijk, van elke User Story, een inschatting van de hoeveelheid ontwikkelcapaciteit en tijd die nodig is. De Story’s worden regelmatig met de opdrachtgever en het hele team besproken. Daardoor kan het team een betrouwbare inschatting afgeven en loopt het werk bijna nooit uit.

Het team wordt geleid door een Scrum Master. Deze houdt aan het begin van iedere werkdag een zogenaamde ‘Daily Scrum’ meeting. Deze meeting wordt ook wel ‘Daily Standup’ genoemd en duurt maximaal 15 minuten. Ieder teamlid beantwoordt de volgende drie vragen: Wat heb ik gedaan? Wat ga ik doen? En wat zijn de problemen? Mede door deze meeting werken de teamleden nauw samen en wordt veel kennis uitgewisseld.

Iedere 2-4 weken is er sprake van een oplevering van een stuk werkende software

Het Scrum framework is iteratief. Zo wordt er gewerkt in korte iteraties van twee tot maximaal vier weken, die ook wel ‘Sprints’ worden genoemd. Iedere Sprint wordt een werkend stuk/product opgeleverd. Binnen de Sprint wordt al het werk gedaan wat in andere methoden over meerdere fasen verdeeld is. Door de korte iteraties heeft u als klant veel eerder inzicht in de voortgang van het project en blijven de business en het ontwikkelteam beter met elkaar ‘aligned’.

Duidelijk inzicht in de voortgang van het project/software development

Het Scrum framework houdt het stellen van doelen in. Deze doelen worden niet alleen per Sprint gesteld, maar ook per dag. Dit zorgt ervoor dat het team zich flexibel kan organiseren rondom deze doelen. Het feit dat iedereen dezelfde doelen deelt zorgt voor samenhang en een duidelijke richting. De doelen per Sprint worden samen met de opdrachtgever gesteld. Dit betekent dat u als opdrachtgever op de hoogte bent en uw verwachtingen overeen komen met hetgeen het team aan het doen is. Omdat het team zelf een inschatting geeft, voor de benodigde tijd van het in kleine stukjes opgedeelde werk, zijn de doelen ook haalbaar.

U beschikt over het product wat u nodig heeft en wilt

Aan het einde van het project heeft u ook het product wat u nodig heeft en voor ogen had. Elke Sprint wordt door het team zowel met elkaar als met de klant geëvalueerd. Dit nodigt uit tot het geven van feedback en daarmee tot openheid binnen het team. Open teams zijn productiever, omdat belemmeringen op regelmatige basis worden besproken en zoveel mogelijk worden opgelost.